Tefillin

13: 978-0-9762472-4-1/10:0-9762472-4-0;
2010
17 стр.

בראשור ל'מבצע תפילין'
בראשור צבעוני מהודר - מדריך עזר למתחילים בקיום מצוות הנחת תפילין
החוברת מכילה מאמרי הסבר על המצוה, ברכות המצוה ותפלת 'שמע' בעברית, רוסית וטרנסליטרציה בהברה אשכנזית.
המחיר לשלוחים 30 רובל.

Printed in USA

Временно отсутствует

отзывы